KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami (WT, ŚR)
Rada Rodziców (PN)

Konsultacje (WT, ŚR)

5, 6 września 2023 (wt/śr) 
18 września 2023 (pn)  godz. 17.00 Rada Rodziców

 --------------------

14, 15 listopada 2023 (wt, śr) 
13 listopada 2023 (pn) Rada Rodziców

 --------------------
 --------------------

19, 20 grudnia 2023 (wt, śr) 
Przewidywane oceny śródroczne

12, 13 marca 2024 (wt, śr)
11 marca 2024 (pn) Rada Rodziców

--------------------
-------------------- 16, 17 kwietnia 2024 (wt, śr)

7, 8 maja 2024 (wt, śr) 
Przewidywane oceny roczne 
6 maja 2024 (pn) Rada Rodziców

--------------------

I półrocze 1. 09. 2023 – 26.01. 2024 
Przewidywane oceny śródroczne: 19.12.2023 (konsultacje ind. 19/20. 12. 2023 wt, śr) 
Klasyfikacja śródroczna – konferencja 25. 01.2024 (czw)

II półrocze 27.01.2024 – 21.06.2024 
Przewidywane oceny roczne: 7- 8. 05.2024 (zebrania z rodzicami 7/8. 05. 2024 wt, śr) 
Klasyfikacja roczna – konferencja 14. 06.2024 (pt) 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Data Dzień tygodnia Święto – dzień ustawowo wolny od pracy Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole
14 października 2023 r. sobota DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych --------------------
1 listopada 2023 r. środa Wszystkich Świętych 2 listopada 2023 r. (czwartek)
11 listopada 2023 r. sobota Narodowe Święto Niepodległości --------------------
6 stycznia 2024r. sobota Święto Trzech Króli --------------------
1 maja 2024 r. środa 1 Maja – Święto Pracy --------------------
3 maja 2024 r.  piątek Święto Konstytucji  
3 Maja

29,30 kwietnia 2024r. (pn, wt) 
2 maja 2024 r. (czwartek)

Dni egzaminów ósmoklasisty 14, 15, 16 maja 2024r. (wt, śr, czw)   14, 15, 16 maja 2024r. (wt, śr, czw)
30 maja 2024 r. czwartek Boże Ciało 31 maja 2024 r. (piątek)

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 r. MEiN

Wydarzenie Termin Podstawa prawna
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN  
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Egzamin ósmoklasisty

14, 15, 16 maja 2024r. 
(wt, śr, czw)

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEiN z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1636)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 21 czerwca 2024 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN  
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)