ZARZĄDZENIE NR 17/2022

Zarządzenie nr 17/2022

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach

z dnia 16 sierpnia 2022r.