REKRUTACJA - INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2023/2024.

Zobacz więcej...