SEKRETARIAT

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00

Podstawowy zakres czynności związanych z obsługą sekretariatu:

Załatwianie wszystkich spraw związanych z pracą sekretariatu, a w szczególności:

Kancelaria ogólna

 1. Prowadzenie zasobów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją i jednolitym
  rzeczowym wykazem akt.
 2. Dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej.
 3. Przygotowanie, wysyłanie i rejestracja korespondencji wychodzącej.
 4. Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych, druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów.
 5. Przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji.
 6. Prowadzenie teczek osobowych pracowników szkoły.
 7. Opracowywanie sprawozdań GUS w zakresie zatrudnienia.
 8. Sporządzanie danych wyjściowych do list płac wszystkich pracowników szkoły.
 9. Udział w projektowaniu budżetu szkoły.
 10. Zamawianie druków szkolnych.
 11. Przyjmowanie telefonogramów i przekazywanie ich treści wg ustalonego grafiku

Sprawy uczniowskie

 1. Opracowywanie sprawozdań GUS dot. spraw uczniowskich.
 2. Wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich i prowadzenie ich ewidencji.
 3. Prowadzenie ksiąg uczniów i dzieci.
 4. Prowadzenie rejestru przyjęć do klasy I.
 5. Załatwienie spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i przejście uczniów do innej szkoły.
 6. Prowadzenie innej dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno – wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora i władz nadrzędnych.

Dyrektor Zespołu przyjmuje w czwartki w godzinach 14.00 - 16.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/ mailowym w innym terminie