Świetlica - informacje

Świetlice w naszej szkole są miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje lub po zakończonych zajęciach.

Na prośbę i potrzeby rodziców świetlica pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00.

W bieżącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych jest 363 uczniów regularnie uczestniczących w zajęciach oraz ok. 30 okazjonalnie.

Zajęcia świetlicowe są bezpłatne.

Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest praca zawodowa obojga rodziców.

Ze świetlicy korzystają również uczniowie dowożeni przewozem, ci którzy z uzasadnionych przyczyn nie uczestniczą w lekcjach oraz oczekują na obiad i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Zapisani uczniowie korzystają z pięciu pomieszczeń świetlicowych.

Zajęcia świetlicowe obejmują różnorodne formy pracy. Organizowane są konkursy, zajęcia rekreacyjno - ruchowe, dydaktyczne, plastyczno - techniczne, muzyczne oraz imprezy okolicznościowe, tj.: zabawa andrzejkowa, bal przebierańców w czasie trwania karnawału, zajęcia otwarte, kółko teatralne. Organizowane są kiermasze świąteczne przy współpracy z samorządem klas młodszych. Wszystkie ważniejsze wydarzenia odnotowywane są w kronice świetlicowej prowadzonej przez wyznaczonych wychowawców.

 
KONKURSY ŚWIETLICOWE

Świetlica szkolna, pośród różnorodnych form zajęć o charakterze dydaktycznym organizuje także konkursy, których celem jest podsumowanie trwającego przez cały tydzień cyklu tematycznego dotyczącego wybranego zagadnienia.
 
ZAJĘCIA REKREACYJNO - RUCHOWE

Dwa razy w roku organizowane są turnieje sprawnościowe: jesienny i wiosenny, w czasie których dzieci uczą się zasad zdrowej rywalizacji. W trakcie zajęć organizujemy liczne zabawy ruchowe. Wiosną i latem spędzamy czas na świeżym powietrzu.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Świetlica, oprócz organizowania czasu wolnego dzieci w formie zabawowej, ma również za zadanie wypełniać funkcję dydaktyczną. Dlatego wychowawcy przeprowadzają również zajęcia o takim właśnie charakterze. Na bieżąco realizowane są pogadanki umożliwiające podzielenie się z innymi swoją wiedzą i przemyśleniami, przez co dzieci uczą się budowania poprawnych wypowiedzi ustnych i zasad kulturalnej dyskusji. Zabawy matematyczne polegają na uzupełnianiu kart pracy oraz innych zabawowych formach dostosowanych do możliwości dzieci. Doskonalimy również umiejętności czytelnicze, poprzez: głośne wzorcowe czytanie przez nauczycieli. Organizujemy mini konkursy pięknego czytania dla wszystkich wychowanków. We współpracy z biblioteką naszej szkoły, organizowane są zajęcia czytelnicze, których celem jest zachęcenie młodszych do czytania książek.

ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym. Dlatego też na ich realizację poświęca się bardzo dużo czasu. Wychowawcy starają się wprowadzać do wykorzystywanych technik plastycznych jak największą różnorodność, aby umożliwić dzieciom wszechstronny rozwój, dzięki któremu łatwiej im będzie osiągać sukcesy w nauce szkolnej.

ZAJĘCIA MUZYCZNE

Wśród licznych form zajęć nie brakuje oczywiście zajęć o charakterze umuzykalniającym. Dzieci mają możliwość brania udziału w takich zajęciach jak:

  • słuchanie różnorodnej muzyki,
  • śpiewanie piosenek,
  • zabawy rytmiczne.