Pomieszczenia świetlicowe

Świetlica  „ROTUNDA” (integracyjna) - sala numer  99

Pracują tu:

  • mgr Grażyna Zych – Cieślik - kierownik świetlic, która jako terapeuta prowadzi również zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym w ramach programu profilaktycznego „Skrzydełko”,
  • mgr  Grażyna  Michalska,
  • mgr Kinga Drożdż.

Uczęszczają tu dzieci z klas: Ia, Ib, IIa, IIc - rano i IIIa, IIIb - rano, IIIc.
Świetlica czynna jest w godzinach: 6.30 – 15.45

Świetlica „PLANETA” - sala numer 172

Pracują tu:

  • mgr Iwona Piktus,
  • mgr Bożena Wandzel.

Uczęszczają  tu  dzieci z  klas Id, Ic - rano, IIb oraz klasy IIIe, IIIf, IIIh oraz IIId, IIIg - rano.
Świetlica czynna jest w godzinach  od  7.00 – 16.00

Świetlica klas starszych - sala 29

Pracuje tu:

  • p. Violetta Wojtowicz.

Uczęszczają tu dzieci z klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych.
Świetlica czynna jest w godzinach porannych we wtorki, środy i czwartki - sala 23 oraz codziennie od 12.25 – 16.00 w sali 29.

Świetlica „SŁONECZNA” - sala numer 23 
 
Pracuje tu:

  • mgr Marta Grzesik.

Uczęszczają tu dzieci z klasy Ic, IIc, IIIb, IIId, IIIg.
Świetlica czynna jest od 12.30-17.00.

Sala zabaw (oddziały przedszkolne) - sala 27

Pracuje tu:

  • mgr Joanna Matuszek.

Sala zabaw czynna jest w godzinach od 13.00 – 16.00.