ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 1 IX 2021

Przed wejściem do budynku szkolnego prosimy o dezynfekcję dłoni. W przestrzeni wspólnej (korytarze/aula) zaleca się stosowanie maseczek osłaniających nos i usta.

W klasach 2 i 3 oraz 4 - 8 spotkania z wychowawcami odbędą się bez udziału rodziców/opiekunów.

Obecność jednego z rodziców/opiekunów jest możliwa wyłącznie dla uczniów przyjętych do szkoły od 1 września 2021.

Sale, w których uczniowie klas II - III oraz V - VIII spotkają się z wychowawcami, będą umieszczone na drzwiach wejściowych.

Klasy I i IV najpierw spotkają się w dużej auli z wychowawcami, później przejdą do sal.

Klasy 2 - 3 godz. 8. 30 - 9.15 spotkanie z wychowawcami w salach (bez udziału rodziców/opiekunów) - (wejście klas młodszych)

Kl. 5 - 7 godz. 8.30 - 9. 15 spotkanie z wychowawcami w salach (bez udziału rodziców/opiekunów) - (wejście klas starszych)

Kl. 8 godz.9.30 - 10. 15 spotkanie z wychowawcami w salach (bez udziału rodziców/opiekunów) - (wejście klas starszych)

Kl. 4 godz. 10. 30 - 11.15 spotkanie z wychowawcami (bez udziału rodziców/opiekunów) w dużej auli, później w salach (wejście klas starszych od ul. Miłej)

Kl. 1 godz. godz. 9. 45 - 10. 45 spotkanie z wychowawcami i dyrekcją (zapraszamy jednego z rodziców/opiekunów) w dużej auli, później w salach (wejście klas młodszych - od ul. Przyjaznej)

PIKNIK RODZINNY

Dzień dobry,
Uprzejmie zapraszamy na Piknik Rodzinny 31 lipca 2021r w Katowicach podczas, którego będzie można skorzystać z plenerowych punktów szczepień p/ Covid-19. Poniżej znajdą Państwo link do szczegółowych informacji o Pikniku i szczepieniach.

Piknik:
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4803&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}<https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4803&ListID=%7b75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909%7d>

Szczepienia p/ Covid-19
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4808&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}<https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4808&ListID=%7b75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909%7d>

Serdecznie zapraszamy do udziału w Pikniku Rodzinnym i skorzystania z możliwości zaszczepienia p/ Covid-19.

Urząd Miasta Katowice
Wydział Edukacji i Sportu

 

FESTIWAL TALENTÓW "TALENT SHOW"

Zapraszamy do obejrzenia FESTIWALU TALENTÓW.

BEZPIECZNE WAKACJE

 

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO WIRUSOM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO

PROJEKT "OD WIEDZY DO ZDROWIA"

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach realizuje projekt "Od wiedzy do zdrowia", współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki".

Projekt ma na celu promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej poprzez edukację oraz promocję sportu. Skierowany jest do mieszkańców regionu, w szczególności uczniów w wieku szkolnym, ich opiekunów, studentów oraz pracowników sektora ochrony zdrowia i podmiotów współpracujących z Uczelnią.

Całość działań jest realizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Wszystkie zajęcia sportowe, porady dietetyczne oraz warsztaty żywieniowe są bezpłatne.

W ramach projektu zaplanowano organizację porad dietetycznych, warsztatów edukacyjno-rozwojowych nt. zdrowego żywienia, a także promocję sportu poprzez ogólnorozwojowe zajęcia z aktywności fizycznej takie jak: boks, taniec, wspinaczka górska oraz pilates dla osób po przebytych chorobach onkologicznych.

 

WYNIKI KONKURSU - "DON'T WORRY, BE HAPPY"

Znamy wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego "Don't worry, be happy". W konkursie wzięło udział ponad trzystu uczniów ze szkół Śląska i Zagłębia. W grupie uczniów klas V-VI najlepsza okazała się Marta Seweryn, która zajęła I miejsce. Pozostałym uczestnikom również gratulujemy wysokich umiejętności językowych.

TOMMED - OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI

WYNIKI KONKURSU - MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

"MAM TALENT SHOW"

Zapraszamy do obejrzenia FOTOGALERII "Mam Talent Show".

Wszystkim uczniom z okazji Dnia Dziecka życzymy sukcesów w rozwijaniu swoich pasji i talentów.

POWRÓT DO SZKOŁY - RODZICE

POWRÓT DO SZKOŁY - UCZNIOWIE

HARMONOGRAM POWROTU UCZNIÓW DO STACJONARNEJ NAUKI

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki
w szkołach i placówkach

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.
  • Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja.
  • W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość),

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021r.