REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2021/2022

Od 17 maja 2021 r. rusza elektroniczna rekrutacja do szkół  ponadpodstawowych na platformie firmy Vulcan na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/
 
13 maja 2021 r. o godz. 17.00 firma Vulcan zaprasza na bezpłatną transmisję online, na której zaprezentuje etapy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w oparciu o system Nabory VULCAN. Podczas prezentacji zostanie przedstawiony kandydatom tegoroczny harmonogram naboru, omówione dokumenty, które należy dostarczyć do szkół. Dodatkowo kandydaci będą mogli przejść przez proces wyboru placówek i podpisywania elektronicznego wniosku.
 
Do tegorocznego wydarzenia będzie można dołączyć zarówno na kanale Vulcana na YouTube, jak i na Facebooku. Po zakończeniu transmisji nagrania zostaną zapisane i udostępnione na wyżej wymienionych portalach.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021

Drodzy uczniowie klas ósmych. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem dotyczącym rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Zobacz więcej ...

REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH 2020-2021

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się:

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021

Pobierz dokument...

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

ZARZĄDZENIE NR 116/2019

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

Czytaj więcej...

REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej przyszłorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych (dla uczniów klas 8 SP) oraz do szkół ponadgimnazjalnych (dla uczniów klas 3 GIM).

Czytaj więcej...