strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 ŚWIETLICA SZKOLNA 2015/2016

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, która w swej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w Planie Pracy Szkoły, w Programie Wychowawczym, Programie Profilaktycznym oraz koncepcji pracy szkoły.

Z uwagi na prośbę i potrzeby pracujących rodziców, świetlica zapewnia uczniom opiekę w godzinach od 6.30 do 17.00.

Kierownikiem świetlic jest mgr Grażyna Zych – Cieślik, prowadząca również zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla uczniów klas I – III

Do świetlicy zapisane mogą być dzieci z klas I – VI, których rodzice pracują zawodowo, dzieci z przewozu lub dzieci osób znajdujących się w trudnej uzasadnionej sytuacji życiowej.

 

W roku szkolnym  2015/2016  zapisanych do świetlic jest 450 uczniów.

 Korzystamy z pięciu przeznaczonych na ten cel pomieszczeń:

 

Świetlica „ROTUNDA” (integracyjna) sala nr 99 czynna w godzinach: 6.30 – 15.45,

Wychowawcami są

 

mgr Grażyna Michalska

 Wioletta Wojtowicz

 

Świetlica „PLANETA” sala nr 172  czynna w godzinach  7.00 – 16.00

Wychowawcami są 

 

 mgr Iwona Piktus

 mgr Marta Grzesik

 

Świetlica „SŁONECZNA”  sala nr 23 czynna w godzinach 11.30/12.30 –17.00

Wychowawcą jest tu

 

 mgr Kinga Drożdż

 

Świetlica oddziałów ,,0” sala nr 27 czynna w godzinach 7.15 – 8.00, 13.00 –16.00

Wychowawcą jest

 

mgr Joanna Matuszek

 

Świetlica ,,KONFERENCYJNA”

Z uwagi na bardzo dużą ilość zapisanych uczniów od 1 XI została zaadoptowana na świetlicę sala 169 gdzie przebywają uczniowie klas III – VI w godzinach porannych od 7.30 i popołudniowych od 12.30 – 16.00

 Wychowawcami są tu

 

mgr Maria Kura

mgr Aleksandra Pacyna

 

 

oprac.  mgr Grażyna Zych – Cieślik