strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

www.edukator.org.pl

Więcej informacji na nowej stronie świetlicy

http://swietlicasp51.freeiz.com

 

 ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas oczekując na rozpoczęcie lekcji lub na swoich rodziców po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Dlatego w naszej szkole, na prośbę rodziców, świetlica pracuje w godzinach od 6.45 do 17.00.

Do świetlicy zapisane mogą być dzieci z klas I – VI, których obydwoje rodzice pracują. Zajęcia świetlicowe są bezpłatne, a rodzice są jedynie zobowiązani wyposażyć dziecko w materiały plastyczne potrzebne do zajęć.


Dzieci korzystają z trzech pomieszczeń:

 

Świetlica „ROTUNDA” (integracyjna) sala nr 99 obok stołówki szkolnej

czynna w godzinach: 6.45 – 15.45

 

Świetlica „PLANETA” znajduje się w sali nr 172 mieszczącej się w pobliżu pokoju nauczycielskiego klas starszych
czynna w godzinach: 7.15 –16.00

 

Świetlica „SŁONECZNA” mieści się w sali nr 23 obok gabinetu pielęgniarki szkolnej
czynna w godzinach: 12.30 –17.00