strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

SP nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Fryderyka Chopina

ul. Przyjazna 7a
40-467 KATOWICE
tel. (0-32) 351 20 77
fax  351 20 78

Dzisiaj jest:
Imieniny:

Ostatnia aktualizacja
2014-08-28

 

Zapraszamy do obejrzenia nowej galerii zdjęć 

- szkoły
- imprez szkolnych

 

Informacje dla rodziców
- kalendarz roku szk.
- wykaz podręczników - 2014
- wyprawka szkolna - 2014
- stypendium szkolne - 2014

- wychowawstwa

Ciekawe linki

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

twórczość uczniów

 

 
 

www.edukator.org.pl

przekaż 1% podatku

WITAMY NA NOWEJ STRONIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 W KATOWICACH

STRONY ARCHIWALNE 2013/2014

26

SIERPNIA

Wszystko kiedyś się kończy…

Mamy nadzieję, że udało się Wam wypocząć podczas dwumiesięcznej przerwy. Wierzymy, że wracacie pełni energii i zapału do podejmowania kolejnych wyzwań oraz że wspólnie z nauczycielami aktywnie i kreatywnie spędzicie czas w nowym 2014/2015 roku szkolnym.

 

 Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

 

01

WRZEŚNIA

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 WRZESIEŃ 2014r.

KLASY  4 – 6    GODZ. 8.30

KLASY  2 – 3     GODZ. 9.30

  KLASY 1           GODZ. 13.00

 

01

WRZEŚNIA

Informacja
dla rodziców dzieci przedszkolnych

Informujemy, iż dnia 1 września 2014r. zajęcia przedszkolne rozpoczynają się uroczystym spotkaniem z Panią Dyrektor oraz wychowawcami o godz. 8.00 naauli.

Zajęcia potrwają do godziny 13.00.

Informujemy również, że istnieje możliwość pozostawienie dziecka pod opieką wychowawców świetlicowych do godz. 16.00.

 Zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędzie się dnia 01.09.2014r.(poniedziałek) o godz. 17.00 w salach 28 oraz 159. Prosimy o obecność!

 

 

OGŁOSZENIE

ZAPISY DO ŚWIETLICY

1.09.2014r. godz. 7.00 – 16.00

Karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej szkoły (www.szkola51.pl) lub na portierni.

Komplet dokumentów potrzebnych przy zapisie dziecka:

punktor

kartę zgłoszenia należy dostarczyć wychowawcy w świetlicy
w dniu 1.09 2014r.

punktor

oświadczenia obojga rodziców o zatrudnieniu należy dostarczyć 
     do 15.09 2014r.

punktor

ewentualne dokumenty dotyczące sytuacji prawnej dziecka
     do 15.09 2014r.
KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

RODZICE DZIECI Z ROCZNIKA 2007 i 2008 - klasa I

6-LATEK: SPRAWDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ

 

NASZ ELEMENTARZ

Na stronie internetowej  www.naszelementarz.men.gov.pl  można znaleźć szczegółowe informacje nie tylko na temat „Naszego elementarza”, ale również dotyczące pozostałych zmian w dostępie do podręczników.

Jak zapewne wiedzą wszyscy zainteresowani reforma rozpoczyna się w tym roku - od września 2014 roku obejmie pierwszoklasistów. Otrzymają oni darmowy podręcznik, a szkoła – z dotacji celowej – kupi dla nich podręcznik do nauki języka obcego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Podręczniki będą własnością szkoły, która będzie je wypożyczała uczniom.

Przygotowywany na zlecenie MEN darmowy podręcznik dla uczniów klas pierwszych będzie się składał z czterech części. Uczniowie będą z nich korzystać kolejno przez: z pierwszej części (jesień) – przez trzy pierwsze miesiące roku szkolnego, drugiej części (zima) – trzy kolejne miesiące, trzeciej (wiosna) – dwa miesiące, czwartej (lato) – dwa ostatnie miesiące roku szkolnego.

Poniżej podajemy link, umożliwiający pobranie elektronicznej wersji podręczników.

 

SZKOŁA W LICZBACH 2013/2014

Liczba uczniów: 807

W oddziałach przedszkolnych: 45  w klasach I - III: 383  
w klasach IV – VI: 379

Liczba oddziałów: 34 + 2 oddziały przedszkolne
 w tym 10 oddziałów integracyjnych

Liczba nauczycieli: 97

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

   Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu   do podręczników - MEN

RAPORTY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014

 

26

SIERPNIA

INFORMACJA DLA RODZICÓW WYPRAWKA SZKOLNA  

  • Wyprawkę przyznaje się uczniom klas II, III, VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na jedną osobę w rodzinie, tj. 539zł

  • Wyprawkę przyznaje się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem w tym zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

  • Wyprawkę przyznaje się również w szczególnie uzasadnionych przypadkach: ubóstwo, sieroctwo, wielodzietność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzenia losowe, bezradność, niepełnosprawność, ciężka choroba.

  • Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub oświadczenie (w wyjątkowej sytuacji) o wysokości osiąganych dochodów. W przepadku osoby bezrobotnej – zaświadczenie o bezrobotności z Urzędu Pracy.

  • W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu  jest:

  1. faktura VAT wystawiona imiennie na  rodzica
    (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub szkołę,

  2.  rachunek, paragon

  3. oświadczenie o zakupie podręczników.

WYDAWANIE WNIOSKÓW

W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DNIACH OD 25.08.2014

WYPEŁNIONE WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO

W TERMINIE OD 1. 09. 2014 DO 05. 09.2014R

W GABINECIE PEDAGOGA SZKOLNEGO-  NR  144

 

 

STRONY ARCHIWALNE 2013/2014

czerwiec maj kwiecień marzec luty
styczeń grudzień listopad  październik  wrzesień