strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

SP nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Fryderyka Chopina

ul. Przyjazna 7a
40-467 KATOWICE
tel. (0-32) 351 20 77
fax  351 20 78

Dzisiaj jest:
Imieniny:

Ostatnia aktualizacja
2015-06-26

 

Zapraszamy do obejrzenia nowej galerii zdjęć 

- szkoły
- imprez szkolnych

 

Informacje dla rodziców
- kalendarz roku szk.
- wykaz podręczników
- wyprawka szkolna
- stypendium szkolne

- wychowawstwa

Ciekawe linki

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

twórczość uczniów

UKS SPRINT

 
 

 przekaż 1% podatku

www.edukator.org.pl

 

Pobierz bezpłatny program PIT
PROJEKT 2014!

Przekaż 1% podatku
swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła",
www.ps.org.pl

 

WITAMY NA NOWEJ STRONIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 W KATOWICACH

KOMUNIKATY

AKTUALNOŚCI

 
smaj 2015 kwiecień 2015 marzec 2015 luty 2015

styczeń 2015

sgrudzień 2014 listopad 2014  październik 2014 wrzesień 2014

 

Już prawie są… Wielkimi krokami zbliżają się upragnione przez wielu wakacje.

Życzymy wszystkim udanego, słonecznego, a przede wszystkim bezpiecznego odpoczynku!!!

Wykorzystajcie jak najlepiej ten czas i Wy uczniowie, i Wasi Rodzice, i Nauczyciele i Wszyscy związani ze szkołą.

 Do zobaczenia we wrześniu!

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 51 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI TO:

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 

- opieka: psychologa, pedagoga, logopedy, oligofrenopedagogów,

- sala doświadczania świata,

- pracownie językowe,

- stały dostęp do Internetu, 

- zajęcia komputerowe od najmłodszych klas,

- szeroka oferta zajęć sportowych,

- biblioteka i czytelnia szkolna,

- świetlice,

- sale gimnastyczne, korekcyjne, basen,

- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych,

- bogate życie kulturalne,

- liczne wycieczki

 

KOMUNIKATY 2015 !!!

 

26
CZERWCA

PODZIĘKOWANIE DLA RADY RODZICÓW

Dobry człowiek jest jak małe światełko.

Wędruje poprzez mroki naszego świata

 i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy.

Phil Bosmans

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają serdecznie podziękowania za wyjątkowe pożegnanie, które przygotowali Rodzice i Uczniowie klas szóstych. Każdy przejaw obdarowania z Waszej strony jest czymś wyjątkowym, rocznik odchodzących szóstoklasistów jest wyjątkowy, wrażliwość i takt są wyjątkowe …

Wasze kosze obfitości wzruszyły nasze serca.  Niespodziewany i  niespotykany prezent ma wymiar wielce symboliczny, gdyż wielu z nas w trudnym dziele wychowania i edukacji czasem przypomina gasnące gwiazdy, które rozbłyskają  nowym światłem dzięki  dobroci i poczuciu docenienia.

Dziękujemy, że zaskoczyliście tak wielu swoim niezwykłym pożegnaniem ze szkołą, że z nową mocą pozwoliliście nam uwierzyć w sens wykonywanej pracy, że nadaliście kolorów i kształtów naszej szkolnej rzeczywistości …

 

  Nie rzeczywistość  sama, ale serce,

z jakim ku niej przystępujemy daje rzeczom kształty i kolory". 

 H. Sienkiewicz

 

26
CZERWCA

INFORMACJA DLA RODZICÓW
WYPRAWKA SZKOLNA  

  • Wyprawkę przyznaje się uczniom klas III szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na jedną osobę w rodzinie, tj. 574 zł

  • Wyprawkę przyznaje się uczniom klas V i VI szkoły podstawowej na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniom, bez względu na kryterium dochodowe: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w.

  • Wyprawkę przyznaje się również w szczególnie uzasadnionych przypadkach: ubóstwo, sieroctwo, wielodzietność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzenia losowe, bezradność, niepełnosprawność, ciężka choroba

  • Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub oświadczenie (w wyjątkowej sytuacji) o wysokości osiąganych dochodów. W przepadku osoby bezrobotnej – zaświadczenie o bezrobotności z Urzędu Pracy.

  • W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu  jest:

1. faktura VAT wystawiona imiennie na  rodzica
(prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub szkołę,

2. rachunek, paragon

3. oświadczenie o zakupie podręczników.

WYDAWANIE WNIOSKÓW

W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DNIACH OD 26.08.2015

WYPEŁNIONE WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO W TERMINIE OD 1. 09. 2014 DO 04. 09.2014R
W GABINECIE PEDAGOGA SZKOLNEGO -  NR  144

 

 

19
CZERWCA

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

czwartek 25.06.2015.

  –  godz. 16.30. - UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS SZÓSTYCH

piątek 26.06.2015:

–  godz. 7.30. – 9.00 – rozdanie świadectw dla klas szóstych,
        spotkanie z wychowawcami

–  godz.  9.30. – 11.00  – zakończenie dla klas  pierwszych

–  godz. 11.30. – 13.00 – zakończenie dla klas drugich i trzecich

–  godz. 13.30 – 14.30  – zakończenie dla klas  czwartych i piątych
 

 

Uwaga!

W czwartek 25.06. w godz. 8.00 – 9.30 na holu klas starszych  – akcja podręcznikowa dla klas VI i V.

 Przypominamy, że przyszłoroczne klasy pierwsze, drugie i czwarte (obecnie klasy zerowe, pierwsze i  trzecie) otrzymają bezpłatne podręczniki.

Klasy VI mogą przekazać podręczniki klasom V, a obecne klasy V klasom IV.

____________________________________________________________________

 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

____________________________________________________________

 

 

15
CZERWCA

PODZIĘKOWANIE ZA PRZYGOTOWANIE KOMERSU

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Administracyjno – Obsługowi składają serdeczne podziękowania za przygotowanie KOMERSU 2015. Tegoroczny komers z pewnością był niezapomnianym i niezwykłym przeżyciem. A wszystko to dzięki rodzicom, którzy sprawili, iż w szkole tego wieczoru panował niepowtarzalny nastrój.

W pierwszej kolejności podziękowania dla głównych koordynatorek: pani Marii Ryś oraz pani Ilony Pyki. Wiele pracy w przygotowanie tej imprezy włożyli też: p. Anna Szotowska,  p. Katarzyna Mol, p. Barbara Chmielowiec, p. Agnieszka Sobieraj, p. Witold Smoliński, p. Radosław Pikura, p. Katarzyna Pająk, Katarzyna Hyży, p. Mariusz Hyży, p. Grażyna Siemińska, p. Sebastian Senaczek, p. Adam Maczuga, p. Marek Kasprzyk i wielu, wielu innych rodziców, których pomoc była nieoceniona.

więcej informacji

 

 

28
MAJA

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO


      NA ROK SZKOLNY 2015/2016 - pobierz załącznik

 

 

13
MAJA

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH  DO REALIZACJI PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

10
MAJA

Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa syna/córki w zajęciach z religii, etyki

pobierz załącznik

 

 

26
MARCA

HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZK. 2015/2016

Adres strony  https://katowice.nabory.pl

pobierz załącznik

 

 

03
MARCA

ZAPISY DZIECI DO KLAS I NA ROK SZK. 2015/2016

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach informuje, że od 1 marca  do 15 kwietnia 2015r. ruszają zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016.

Prosimy rodziców/opiekunów o zgłaszanie się do sekretariatu SP 51 celem dokonania formalności.

Informujemy również, że zgłoszenie (dzieci z rejonu szkoły) i wniosek o przyjęcie (dzieci spoza rejonu)  dziecka sześcioletniego/siedmioletniego oraz regulamin rekrutacji można pobrać ze strony internetowej szkoły –

www.szkola51.pl

Zgłoszenia dzieci z rejonu przyjmowane są do 15 kwietnia (w uzasadnionych przypadkach cały rok)

 Wnioski można składać od 5 marca do 15 kwietnia 2015r.

Prosimy również rodziców/opiekunów dzieci zameldowanych w rejonie naszej szkoły, które nie będą uczęszczały do SP 51 o informację, w jakiej placówce rozpoczną edukację.


Dokumenty do pobrania:
Oświadczenie woli
(rodzice dziecka spoza rejonu)
Regulamin rekrutacji uczniów
Wniosek o przyjęcie do klasy I (spoza obwodu) Wniosek o przyjęcie do klasy I (obwód)

 

02
MARCA

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

W imieniu Prezydium Rady Rodziców po raz kolejny pragniemy zachęcić wszystkich rodziców, nauczycieli, przyjaciół i sympatyków naszej szkoły do przekazania „1% dla naszej szkoły”. Dzięki aktywnemu uczestnictwie w programie nasza szkoła otrzyma dofinansowanie, które pozwoli podnieść jakość nauczania naszych dzieci. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, książek etc. Aby pomóc wystarczy w rozliczeniu podatkowym za rok 2014 wpisać w nazwie OPP nr  KRS 0000207472 i najważniejsze w okienku cel szczegółowy musi widnieć nazwa szkoły  SP nr 51 Katowice,  nr ident.  110674.

Przekazanie 1% podatku nic Państwa nie kosztuje oprócz chęci pomocy.

Pamiętajmy, iż przyszłość naszych dzieci zależy od nas samych.

W akcji mogą brać udział wszyscy, których zachęcimy.

Dzięki Państwa  aktywności za  2013 rok uzbieraliśmy 2578 zł.

Dziękujemy

JEŻELI KTOKOLWIEK MA PROBLEM Z ROZLICZENIEM, SŁUŻĘ POMOCĄ.

tel 600 426 487

 

www.rr51.giszowiec.pl

Z wyrazami szacunku:

Przewodnicząca Rady Rodziców

Maria Ryś

 

 

SZKOŁA W LICZBACH 2014/2015

Liczba uczniów: 885

W oddziałach przedszkolnych: 42  w klasach I - III: 459  
w klasach IV – VI: 384

Liczba oddziałów: 37 + 2 oddziały przedszkolne
 w tym 9 oddziałów integracyjnych
i 3 klasy sportowe

Liczba nauczycieli: 96

 

 

AKTUALNOŚCI 2015

 

23
CZERWCA

EUROWEEK 2015

W dniach 18-22.06.2015 grupa 36 uczniów z naszej szkoły po raz kolejny wzięła udział w obozie szkoleniowym Euroweek - Szkoła Liderów organizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży. Tym razem zakwaterowani zostaliśmy w nowiutkim ośrodku „Słoneczna” w Międzygórzu k. Bystrzycy Kłodzkiej. W drodze na obóz zatrzymaliśmy się w Złotym Stoku, by zwiedzić Średniowieczny Park Techniki i odwiedzić kata ;-) W drodze powrotnej zwiedziliśmy, również w Złotym Stoku, zabytkową kopalnię złota.

Uczniowie klas VI brali udział w zajęciach wraz z gimnazjalistami i doskonale dali sobie radę. Gratulacje! W trakcie pobytu dzięki prezentacjom wolontariuszy mogliśmy poznać bliżej tak egzotyczne kraje jak Filipiny, Kolumbia czy Indonezja i Finlandia. Braliśmy czynny udział w autoprezentacjach i zajęciach w grupach, w czasie których stworzyliśmy super-wynalazek i oryginalny kraj. Starsi uczniowie z wielkim zaangażowaniem handlowali na giełdzie! Obu grupom udało się z powodzeniem ukończyć  MISSION IMPOSSIBLE :))  w trakcie której wszystkim chłopakom wyrosły wąsy! Odwiedzili nas Elvis, Shrek i Jack Sparrow i kręciliśmy filmy.

W sobotę pojechaliśmy na wycieczkę do Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie zwiedziliśmy stare miasto i muzeum zapałek, a potem pojechaliśmy zwiedzić Polanicę Zdrój i skosztować tamtejszej wody mineralnej. W trakcie pobytu w Międzygórzu wybraliśmy się na spacer do  wodospadu Wilczki i pomimo niezbyt sprzyjającej pogody wyjazd obfitował w atrakcje i doskonały humor.

Wyjazd obfitował w nowe doświadczenia, nowe znajomości i zmotywował nas do dalszej nauki języka angielskiego i poznawania świata. Warto uczyć się języków. Mamy nadzieję, że wkrótce kolejna grupa będzie mogła wyjechać na Euroweek.

 mgr Joanna Kobielska-Kalisz, mgr Lucyna Mocoń

 

18
CZERWCA

MOJE BEZPIECZNE WAKACJE
Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny

W czerwcu biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny dla naszych najmłodszych – przedszkolaków. Tematem konkursu były bezpieczne wakacje. Do naszej inicjatywy włączyły się oddziały przedszkolne, ale również 2 osiedlowe przedszkola. Dzieci wykazały się pomysłowością, oryginalnością technik plastycznych. Cieszy nas bardzo fakt, że nasi najmłodsi znają bezpieczne zachowania podczas wakacji.

 I miejsce

Maciej Siemieniec Miejskie Przedszkole Nr 59

 Nikoletta Stawiarska Miejskie Przedszkole Nr 61

 II miejsce

Igor Łukaszewski Miejskie Przedszkole Nr 59

 Mateusz Chołuj Miejskie Przedszkole Nr 59

 III miejsce

Emilia Wieczorek Miejskie Przedszkole Nr 61

 Julia Berdys Miejskie Przedszkole Nr 59

 Wyróżnienia:

 Emilia Krzysztoforska Oddział Przedszkolny SP Nr 51

Karolina Augustyniak Miejskie Przedszkole Nr 61
 

mgr Małgorzata Dropia

 

15
CZERWCA

Komers  2015
I ja tam byłam, pyszną kawę piłam…

Bo coś w szaleństwach jest młodości,

Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,

Co jest mądrzejsze od mądrości

I rozumniejsze od rozumu.

Leopold Staff

Piątek 12 czerwca 2015 roku na długo pozostanie w pamięci wielu, i to nie tylko obecnych szóstoklasistów, ale też wszystkich zaproszonych na komers gości.

Trzeba przyznać, że organizacja tej jedynej w swoim rodzaju imprezy była rewelacyjna!!! 

Ale po kolei.

Wszystkich wchodzących na tę galę gości witali  słodkim upominkiem i życzeniami dobrej zabawy przedstawiciele najstarszych klas w szkole. (Przyznam, sympatyczne rozpoczęcie)

Kolejnym miłym akcentem były przepięknie udekorowane stoły, kącik smakosza (z wieloma konkretnymi pysznościami, w tym chlebem ze smalczykiem) oraz robiące niesamowite wrażenie czekoladowe fontanny (mmm, świeże owoce w czekoladzie… niczym niezastąpione).                     

 Kiedy udało się wygodnie usadowić, można było przyjrzeć się głównym bohaterom dnia – szóstoklasistom z SP51! Uczniowie w odświętnych strojach (chłopcy tradycyjnie na galowo, dziewczynki w przeróżnych pięknych kreacjach) zgromadzili się na auli, by rozpocząć zabawę. Przyznam, że lekko się obawiałam jak w tym dniu, pełnym słońca rozpocznie się to wszystko, ale i tu spotkała mnie niespodzianka. DJ prowadzący imprezę w błyskawicznym tempie rozkręcił młodzież, choć trzeba tu zaznaczyć, że w zasadzie duży udział w tym miały pierwsze odważne osoby, które wyszły na parkiet – Ola Sośnierz i Laura Pyka. Brawo dla odważnych dziewcząt, które zmotywowały kolegów i koleżanki do tańca!

Wszyscy (prawie) uczniowie bawili się przednio, zaś obecni nauczyciele w większości nie ustępowali młodzieży w harcach na parkiecie. Na szczególnie opornych na zabawę prowadzący miał swój sposób, jednym z nich był taniec belgijka – jedyny w swoim rodzaju, łączący pokolenia, łamiący bariery i sprawiający, że uczniowie i nauczyciele stratowali z tego samego pułapu, często mylących kroki dyletantów Śmiechu było co niemiara.  

W przerwie od zabawy Ci starsi raczyli się wspaniałym obiadem, a Ci młodsi świetną pizzą.

Pisać można by jeszcze dużo, ale czas kończyć, zanim skończy się cierpliwość czytających…

Ciekawych strony wizualnej Komersu 2015 odsyłam do tego odnośnika, gdzie można znaleźć genialne zdjęcia!!!

zdjęcia z komersu
 

Katarzyna Cyba - Lisowska

 

15
CZERWCA

MAM TALENT - III edycja


   Nasza szkoła to bezsprzecznie siedlisko najrozmaitszych talentów. Każdy uczeń przejawia jakieś zdolności.

   Ci, którzy potrafią tańczyć, śpiewać, uprawiać gimnastykę artystyczną, czytać wspak, naśladować innych, znają wschodnie sztuki walki, są przebojowi i nie mają kompleksów ani zahamowani, wzięli udział w szkolnym konkursie „MAM TALENT”, zorganizowanym przez p. D.Ziemińską, p. Z.Nadłonek, p. A.Szymczyk, p. A.Łątkę, p. E.Białek, p. A.Wesołowską, przy nieodzownej pomocy p. M.Przenicznego.

  Prezentacja talentów miała miejsce 15 czerwca 2015 r. na holu naszej szkoły. Swe niesamowite umiejętności pokazali uczniowie klas I – VI. Poszczególnych uczestników konkursu wspierały i prezentowały publiczności uczennice kl. 6f: Zuzia Kuśmierska, Kasia Purszke oraz kl. 6b – Laura Pyka. Występy oceniało jury w składzie: (klasy I – III)  p. Aleksandra Mierzwińska - przewodnicząca, p. Elżbieta Białek, p. Anna Wesołowska, Ania Łojek z kl.3a oraz Bartosz Książek z kl.3c; (klasy IV–VI) p. Aleksandra Mierzwińska – przewodnicząca, p. Zofia Nadłonek, p. Anna Szymczyk, Natalia Kramarz z kl.4e, Igor Kowolik z kl.5d, Alicja Lipska z kl.6f.

  Zgodnie z werdyktem jury spośród uczniów klas młodszych miejsce I zajął duet taneczny z kl.3d: Alicja van der Linde, Maja Fujawa;

miejsce II – Julia Wojcik z kl. 2e (taniec);

miejsce III – Julia Bryś z kl. 1f (recytacja);

wyróżnienia otrzymali: Michał  Sękowski kl.2e (recytacja); Matylda Koperczak kl. 3a (śpiew); Hanna Dolecka kl. 1d (gra na pianinie); Kaja Solarz kl. 1f (taniec); duet Agata Pieczara, Magdalena Kuta kl. 3b (taniec).

   W klasach starszych miejsce I wytańczyła Oliwia Piwowońska z kl. 4e;

miejsce II ex aequo zajęli: Weronika Geisler z kl.4c (śpiew); Gabriela Palasz z kl. 5d (taniec), Mateusz Kabot z kl. 6c (śpiew);

  miejsce III wyśpiewała Anna Walusiak z kl. 5d;

wyróżnienia otrzymali: Karolina Karp z kl. 5c (taniec); Anna Walusiak z kl. 5d (taniec); duet Natalia Gonera kl. 6e, Maja Głowania kl. 6d.

  Uczestnicy konkursu dostarczyli nam wielu miłych wrażeń i dużo dobrej zabawy. Na ujawnienie się kolejnych talentów czekamy w przyszłym roku szkolnym.

organizatorzy

galeria zdjęć

opracowała mgr Anna Szymczyk

 

15
CZERWCA

„BIEDRONKI”
KUBUSIOWYMI PRZYJACIÓŁMI PRZYRODY

W bieżącym roku szkolnym oddział przedszkolny integracyjny uczestniczył w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Podczas różnorodnych zajęć dzieci uczyły się, jak dbać o siebie i o najbliższe środowisko. Poznały tajniki zdrowego odżywiania, pielęgnowania roślin, opieki nad zwierzętami oraz recyklingu.

Dziś już wiedzą, jak zachowują się prawdziwi przyjaciele przyrody i na co dzień bardzo starają się nimi być.

Opracowanie: mgr Aleksandra Dziubek

 

15
CZERWCA

LAUREACI MIEJSKIEGO KONKURSU
„PIĘKNIE PISZĘ”

Z radością informujemy,

iż laureatami - spośród uczestników klas pierwszych - zostali:

Sara Błażycka (SP nr 37)

Zuzanna Bochenek (SP nr 19)

Emilia Kuhn (ZSI nr 1)

Aurelia Musiał (SP nr 51)

Patrycja Palka (SP nr 51)

Małgorzata Szczotok (SP nr 48)

 a spośród uczestników klas drugich:

Wiktoria Bigos (SP nr 51)

Aleksandra Cibis (SP nr 11)

Oskar Ciępka (SP nr 37)

Karolina Lucka (SP nr 51)

Natalia Luks (ZSP nr 1)

Amelia Śnioszek (SP nr 10)

Uzyskane lokaty zostaną ujawnione podczas uroczystego spotkania,

które odbędzie się 16 czerwca 2015 r. o godz. 10:00

w Szkole Podstawowej nr 51.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 Organizatorzy konkursu

 

08
CZERWCA

UWAGA !!!  LOTERIA FANTOWA

mgr Beata Korejwo

 

02
CZERWCA

W PRACOWNI PANA GAWLIKA

 

To już kolejny rok, kiedy  Miejski Dom Kultury „Szopienice Giszowiec” - zaprosił uczniów szkół podstawowych, do udziału w cyklu spotkań tematycznych zakończonych konkursem plastycznym pod szyldem „W pracowni Pana Gawlika”. Równolegle uczniowie gimnazjów mogli wziąć udział w konkursie literackim oraz konkursie na prezentację multimedialną....

więcej

 

02
CZERWCA

Wielki, mały debiut

Wreszcie udało się! Po wielu niecodziennych perypetiach i trudnościach grupa uczniów uczestnicząca w zajęciach teatralnych przeżyła dziś swój sceniczny debiut!

Uczniowie klasy 4b po wielu tygodniach pracy i przygotowań wystawili dziś na szkolnej scenie baśń „O Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”. Honorowymi gośćmi byli najmłodsi przedstawiciele społeczności szkolnej – obie grupy przedszkolne „Pszczółki” i „Biedronki” wraz ze swoimi opiekunkami.

Na scenie, wśród przepięknej scenografii przygotowanej przez mamę jednego z aktorów – panią Angelikę Cyroń, pojawiła się tytułowa Śnieżka, a także krasnoludki, okrutna królowa, myśliwy, zwierzęta leśne, książę. Mieliśmy też swojego specjalistę od spraw technicznych:)). 

Mali aktorzy mimo lekkiej tremy spisali się doskonale! Każdy zadbał o to, by przedszkolaki dobrze czuły się na widowni, wyścielonej miękkimi kocami. Na zakończenie spektaklu królewna Śnieżka z pomocą innych baśniowych postaci obdarowała maluchy słodkim poczęstunkiem z motywem przedstawianej baśni (inwencja własna czwartoklasistów!). Serdeczne podziękowania dla rodziców, którzy ufundowali poczęstunek.

Szczególne podziękowania dla p. Beaty  Lis – Strychalskiej, która nie tylko udostępniła stroje dla aktorów, ale też zainspirowała wykonawców (i nie tylko, bo również skromną osobę reżysera)...

A ponieważ recenzje wszystkich oglądających spektakl były bardzo przychylne, to kto wie, może zaplanujemy wyruszyć na przedszkolne tournée???

 

mgr Katarzyna Cyba  - Lisowska

 

01
CZERWCA

WYCIECZKA ORNITOLOGICZNA

W poniedziałek, 18 maja 2015 r. odbyła się wycieczka ornitologiczna dla uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży. Celem wycieczki było zwiedzanie rezerwatu przyrody Łężczok w Raciborzu. Kilkoro uczniów z naszej szkoły pojechało tam wraz z panią Małgorzatą Dobrowolską. Na miejscu każdy otrzymał lornetkę do obserwacji ptaków. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Naszymi przewodnikami byli panowie ornitolodzy. Rezerwat Łężczok to rezerwat leśno – stawowy. Na stawach rezerwatu  obserwowaliśmy łabędzie, łyski, hełmiatki oraz kaczki czernice. Oprócz ptaków udało nam się zobaczyć również kotewkę orzecha wodnego - roślinę, dla którego został ten rezerwat utworzony. Dowiedzieliśmy się, że nazwa rezerwatu "Łężczok" pochodzi od lasów łęgowych, których jest tam całkiem sporo.

Na początku wyprawy udaliśmy się na główny punkt widokowy, gdzie oglądaliśmy m.in. kormorany. Następnie poszliśmy ścieżką wzdłuż stawów. Po drodze widzieliśmy zaskrońca oraz samicę łabędzia, która przeprowadzała młode przez drogę. To był uroczy widok!

Widzieliśmy również stare drzewo - pomnik przyrody. Uczyliśmy się także o roślinach łąkowych, ponieważ doszliśmy na przepiękną polanę.

To była naprawdę bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka!

Aleksandra Czyrwik kl. 5c

 

26
MAJA

UWAGA!  
Akcja „MÓW POPRAWNIE” czerwiec 2015

W ramach szkolnej akcji „Mów poprawnie” w miesiącu czerwcu odbędą się spotkania z uczniami klas pierwszych prowadzone przez neurologopedę Izabelę Janik.

 

Przeprowadzone zajęcia będą miały na celu:

  • usprawnianie pracy mięśni motoryki narządów mowy,

  • doskonalenie funkcjonowania słuchu fonemowego,

  • doskonalenie artykulacji przy wykorzystaniu ćwiczeń fonacyjno-głosowych, dykcyjnych oraz  kinestezji artykulacyjnej.

pedagog – psycholog – logopeda

 

25
MAJA

SUKCESY SZACHOWE
UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

Dużym sukcesem uczniów naszej szkoły zakończyła się  tegoroczna liga szachowa szkół podstawowych z Katowic. W lidze uczestniczyło dwanaście szkół, a reprezentanci naszej szkoły zakończyli rywalizację na wysokim, trzecim miejscu. Szkołę reprezentowali: Dominika Lucka z kl. IV d, Karolina Lucka z kl. II a, Mikołaj Gros z kl. IV e oraz Piotr Wnukowski z kl. IV a.

 Gratulujemy!  

 p. Judyta Lucka

 

22
MAJA

„JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY JAK MY”

18 maja nasz wielki rodak, który zapisał się w historii prawie całego świata obchodziłby swoje kolejne urodziny więc, aby przypomnieć tę postać klasa Vc przygotowała przedstawienie. Tematem przewodnim było napisanie przez uczniów scenariusza pt. „Montaż muzyczno – słowny poświęcony wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II”.

Aktorzy  pokazali perypetie uczniów próbujących napisać takowy scenariusz. Śledząc informacje o Janie Pawle II odkryli, że miał On takie same zainteresowania jak oni, że wiódł normalne życie. Puentą przedstawienia było stwierdzenie uczniów, że każdy z nas może zostać świętym jak Jan Paweł II.

Całość została dopełniona piękną prezentacją przygotowaną przez ks. Tomasza Rowińskiego, śpiewem, którym kierowały panie Jadwiga Gołuchowska, Kinga Lichoń z klasą 1f i Iwona Kobyłka oraz dekoracją wykonaną przez p. Wilettę Zalas. 

Koordynator i autor scenariusza
mgr Aleksandra Mierzwińska

 

18
MAJA

GWARA ŚLĄSKA NASZĄ DUMĄ
II edycja konkursu już za nami!!!

Już za nami konkursowe zmagania w gwarze śląskiej. 13 maja w Miejskim Domu Kultury Szopienice – Giszowiec odbyła się II EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO W GWARZE ŚLĄSKIEJ „Śląskie jest piękne!”

Ogromnie cieszy nas tak duże zainteresowanie tematyką. W tym roku do rywalizacji w dwóch kategoriach wiekowych 0 – 3 i 4 – 6 zgłosiło się aż 37 uczniów z 13 szkół Katowic oraz Chorzowa. Musimy przyznać, że poziom był bardzo wysoki, co niezmiernie nas cieszy, bowiem przekonaliśmy się, że gwara śląska jest wciąż kultywowana w wielu domach.

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami zostali przywitani przez organizatorki konkursu – p. Katarzynę Cybę – Lisowską i p. Beatę Lis - Strychalską oraz panie dyrektor: SP51  - Krystynę Czubiak i MDK Szopienice – Giszowiec -  Ilonę Cirbus. W dalszej kolejności przedstawiono skład jury. Trudnej roli oceniania (doceniania;)) uczestników podjęli się: p. Agata Michalska, przedstawicielka MDK, p.  Katarzyna Cyba – Lisowska, z ramienia organizatorów oraz SP51 oraz jako przewodniczący - pan Michał Piotrowski aktor Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego.

Na dobry początek uczennica naszej szkoły - Anna Rojczyk  rozluźniła uczestników i rozbawiła dorosłą część widowni swoim wystąpieniem  jako Koń Romuald. Następnie uczniowie przystąpili do zmagań konkursowych. W trakcie występów niejednokrotnie uśmiech pojawiał się na twarzach wszystkich obserwatorów, bo repertuar był bardzo zróżnicowany – od Murzynka Bambo w wersji śląskiej, przez teksty o Uwe i Wilim,  historie o zolytach na Śląsku, a skończywszy na przygotowanych na potrzeby konkursu opowieściach starzyków.

Czas obradowania jurorów rewelacyjnie zapełniła swoim występem grupa teatralno – kabaretowa z SP51 - „Przycinek”.

A kim są tegoroczni zwycięzcy? W kategorii klas młodszych wygrała Magda Walter. Jurorzy docenili też Bartosza Kowalczyka, Oskara Figla, Marię Śmietańską oraz Krzysztofa Kahlerta. Szczególne wyróżnienie przyznano grupie z SP 59, opowiadającej o zolytach po ślonsku.

W kategorii klas starszych bezkonkurencyjny okazał się Mateusz Michalik. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

opracowała: mgr Katarzyna Cyba - Lisowska