strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

SP nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Fryderyka Chopina

ul. Przyjazna 7a
40-467 KATOWICE
tel. (0-32) 351 20 77
fax  351 20 78

Dzisiaj jest:
Imieniny:

Ostatnia aktualizacja
2014-09-14

 

Zapraszamy do obejrzenia nowej galerii zdjęć 

- szkoły
- imprez szkolnych

 

Informacje dla rodziców
- kalendarz roku szk.
- wykaz podręczników
- wyprawka szkolna
- stypendium szkolne

- wychowawstwa

Ciekawe linki

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

twórczość uczniów

UKS SPRINT

 
 

www.edukator.org.pl

przekaż 1% podatku

WITAMY NA NOWEJ STRONIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 W KATOWICACH

STRONY ARCHIWALNE 2013/2014

01

WRZEŚNIA

Wszystko kiedyś się kończy…

Mamy nadzieję, że udało się Wam wypocząć podczas dwumiesięcznej przerwy. Wierzymy, że wracacie pełni energii i zapału do podejmowania kolejnych wyzwań oraz że wspólnie z nauczycielami aktywnie i kreatywnie spędzicie czas w nowym 2014/2015 roku szkolnym.

 

 Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

 

SZKOŁA W LICZBACH 2014/2015

Liczba uczniów: 885

W oddziałach przedszkolnych: 42  w klasach I - III: 459  
w klasach IV – VI: 384

Liczba oddziałów: 37 + 2 oddziały przedszkolne
 w tym 9 oddziałów integracyjnych
i 3 klasy sportowe

Liczba nauczycieli: 96

 

 

AKTUALNOŚCI

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

   Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu   do podręczników - MEN

RAPORTY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014

 

 

OGŁOSZENIA !!!

01

WRZEŚNIA

OGŁOSZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Zapraszamy na obiady abonamentowe 8.09-30.09.2014r.

Wpłaty za obiady będą przyjmowane przez intendentkę w dniach:

2.09-4.09.2014r.

Godziny przyjmowania wpłat od 7.30 do 14.30 od października 7.30 -10.30
(przez 3 pierwsze dni żywienia)

Cena obiadów we wrześniu wynosi:

Dzieci:   3,00 x 17 dni =51,00zł

Nauczyciele:  5,61 x 17 dni = 95,37

Osoby korzystające z obiadów są zobowiązane do zgłaszania wszelkich zmian (nieobecności, zmiany wybranych dni lub rezygnacji), ze względu na uniknięcie niepotrzebnego zakupu towaru. Wycieczki należy zgłosić tydzień przed wyjazdem podając listę nazwisk. Zgłoszenia nieobecności przyjmowane są (do godziny 8:00 rano) pod nr tel. 351-20-76, w razie trudności 351-20-77/71. Nieobecność zgłoszona powyżej trzech dni absencji jest uwzględniona do zwrotu należności za posiłki niewykorzystane. Przy wpłatach gotówkowych zostanie pomniejszona, przy wpłacie za kolejny miesiąc (lub wypłacona w razie rezygnacji), a w przypadku przelewów zwrócona na konto z którego wpłynęła wpłata. Przelewem można płacić od października, tylko pod warunkiem podpisania zobowiązania dotyczącego zasad płacenia przelewem. Rodzice, którzy wybiorą formę bezgotówkową mają obowiązek dostarczenia potwierdzenia wpłaty na konto lub przelewu – intendentce. Ze względu na brak bezpośredniego wglądu na konto dokument w.w. stanowi podstawę do wydawania posiłków. Nazwisko dziecka wpisane raz na listę będzie uwzględniane co miesiąc, chyba, że rodzic poinformuje, że będzie inaczej. Oznacza to, że z początkiem miesiąca temu dziecku przysługuje posiłek. W razie braku wpłaty, która ma nastąpić w ciągu trzech dni od rozpoczęcia pierwszego dnia żywienia; dziecku wstrzymuje się posiłki do czasu uregulowania wpłaty. W  przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka w ciągu trzech pierwszych dni żywienia, dziecko zostaje wykreślone z listy obiadowej.

Terminy wpłat za obiady w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dla rodziców, którzy chcą kontynuować opłaty

st. intendent Joanna Szulc

 

ZAPISY DO ŚWIETLICY

1.09.2014r. godz. 7.00 – 16.00

Karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej szkoły (www.szkola51.pl) lub na portierni.

Komplet dokumentów potrzebnych przy zapisie dziecka:

kartę zgłoszenia należy dostarczyć wychowawcy w świetlicy
w dniu 1.09 2014r.

oświadczenia obojga rodziców o zatrudnieniu należy dostarczyć 
     do 15.09 2014r.

ewentualne dokumenty dotyczące sytuacji prawnej dziecka
     do 15.09 2014r.
KARTA ZGŁOSZENIA

 

RODZICE DZIECI Z ROCZNIKA 2007 i 2008 - klasa I

6-LATEK: SPRAWDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ

 

NASZ ELEMENTARZ

Na stronie internetowej  www.naszelementarz.men.gov.pl  można znaleźć szczegółowe informacje nie tylko na temat „Naszego elementarza”, ale również dotyczące pozostałych zmian w dostępie do podręczników.

Jak zapewne wiedzą wszyscy zainteresowani reforma rozpoczyna się w tym roku - od września 2014 roku obejmie pierwszoklasistów. Otrzymają oni darmowy podręcznik, a szkoła – z dotacji celowej – kupi dla nich podręcznik do nauki języka obcego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Podręczniki będą własnością szkoły, która będzie je wypożyczała uczniom.

Przygotowywany na zlecenie MEN darmowy podręcznik dla uczniów klas pierwszych będzie się składał z czterech części. Uczniowie będą z nich korzystać kolejno przez: z pierwszej części (jesień) – przez trzy pierwsze miesiące roku szkolnego, drugiej części (zima) – trzy kolejne miesiące, trzeciej (wiosna) – dwa miesiące, czwartej (lato) – dwa ostatnie miesiące roku szkolnego.

Poniżej podajemy link, umożliwiający pobranie elektronicznej wersji podręczników.

 

25

SIERPNIA

INFORMACJA DLA RODZICÓW WYPRAWKA SZKOLNA  

  • Wyprawkę przyznaje się uczniom klas II, III, VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na jedną osobę w rodzinie, tj. 539zł

  • Wyprawkę przyznaje się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem w tym zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

  • Wyprawkę przyznaje się również w szczególnie uzasadnionych przypadkach: ubóstwo, sieroctwo, wielodzietność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzenia losowe, bezradność, niepełnosprawność, ciężka choroba.

  • Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub oświadczenie (w wyjątkowej sytuacji) o wysokości osiąganych dochodów. W przepadku osoby bezrobotnej – zaświadczenie o bezrobotności z Urzędu Pracy.

  • W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu  jest:

  1. faktura VAT wystawiona imiennie na  rodzica
    (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub szkołę,

  2.  rachunek, paragon

  3. oświadczenie o zakupie podręczników.

WYDAWANIE WNIOSKÓW

W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DNIACH OD 25.08.2014

WYPEŁNIONE WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO

W TERMINIE OD 1. 09. 2014 DO 05. 09.2014R

W GABINECIE PEDAGOGA SZKOLNEGO-  NR  144

 

 

 

STRONY ARCHIWALNE 2013/2014

czerwiec maj kwiecień marzec luty
styczeń grudzień listopad  październik  wrzesień