Godło

Informacje nieudostępnione w BIP

Uzyskiwanie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP


Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


[Wytworzenie informacji 28.10.2014: Krystyna Czubiak]
[Udostępnienie informacji 29.10.2014: D. Ziemińska]
[Aktualizacja strony 16.01.2017: A. Ziemińska]

Otwórz menu Zamknij menu Powrót na górę