Godło

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

  • Dyrektor Szkoły: mgr Krystyna Czubiak
  • Wicedyrektorzy Szkoły:
    • mgr Bożena Czarnynoga
    • mgr Mirosława Wnękowicz
  • Kompetencje dyrektora i wicedyrektowa szkoły określa Karta Nauczyciela
Otwórz menu Zamknij menu Powrót na górę