WYNIKI KONKURSU - TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

 

REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja do  oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022
będzie trwała od 12 marca 2021 r. od godz. 11:00
do 24 marca 2021 r. do godz. 15:00
Link do strony naborowej do oddziałów przedszkolnych:
Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl)

  Zgłoszenia dzieci z obwodu
Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
do  klas I na rok szkolny 2021/2022
 będą trwały od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 roku
Link do strony naborowej do klas I:
Rekrutacja do szkół podstawowych (elemento.pl)

 Rekrutacja do szkoły innej niż obwodowa,
lub dzieci z obwodu, którzy nie zarejestrowali zgłoszenia w systemie naborowym
w poprzednim terminie (tj. od dnia 22 marca do 9 kwietnia 2021 roku)
od 10 do 19 maja 2021
Rekrutacja do szkół podstawowych (elemento.pl)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Zarządzenie 1436/2021 (katowice.eu)

STOP COVID

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI - ABC POMOCY CZĘŚĆ DRUGA

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI - ABC POMOCY

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI - DEPRESJA

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI 22-26.02.2021

PORADNIK - JAK BEZPIECZNIE I ODPOWIEDZIALNIE KORZYSTAĆ Z ZASOBÓW SIECI

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z poradnikiem o bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów dostępnych w sieci. Link do poradnika znajduje się tutaj...

JAK MĄDRZE KORZYSTAĆ Z TECHNOLOGII

JAK SKUTECZNIE UCZYĆ SIĘ W DOMU?

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

ZAJĘCIA W SZKOLE OD 01.02.2021

Informacja dotycząca pracy szkoły od 01.02.2021r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Do 14 lutego b.r. uczniowie klas I –III uczą się stacjonarnie.

Uczniowie klas IV – VIII pozostają w trybie pracy zdalnej, uczestniczą w zajęciach lekcyjnych zgodnie ze swoim planem lekcji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Od 1 lutego 2021r. organizujemy dla uczniów klas VIII zajęcia stacjonarne z przedmiotów egzaminacyjnych: j. polski, j. angielski, matematyka – Przygotowanie do egzaminu po klasie VIII. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z podanym planem.

Na terenie szkoły obowiązują podane wcześniej procedury bezpieczeństwa związane z reżimem sanitarnym w celu zapobiegania COVID 19.

Dyrektor ZSP NR 13 K. Czubiak

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

Od poniedziałku 18 stycznia 2021r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się w szkole. Plan zajęć dla poszczególnych klas przekaże Państwu wychowawca danej klasy.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych - czytaj więcej...

Pozdrawiam K. Czubiak