Godło

Instrukcja obsługi strony

 1. Układ strony:
  Stronę otwiera spis treści przedstawiający najważniejsze informacje zawarte w serwisie Biura Informacji Publicznej prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 51 w Katowicach. Wśród tych informacji znajdują się przede wszystkim te, których powszechna prezentacja stanowi obowiązek ustawowy.
 2. Przeglądanie strony:
  • menu górne - zawiera link do szkolnej strony WWW, do szkolnej poczty, oraz do najważniejszych dokumentów, które można pobrać w postaci załączników.
  • menu po lewej stronie zawiera m.in. Akty Prawa Wewnątrzszkolnego.
  W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy wybrać kursorem link odpowiedniej podstrony w lewym menu (np. Organizacja szkoły, Statut szkoły) i nacisnąć lewy klawisz myszy. Wówczas strona samodzielnie przełączy się na odpowiednią podstronę. Na dole każdej podstrony znajduje się informacja o autorze informacji i redaktorze ją udostępniającym.
 3. Przeglądanie załączonych dokumentów:
  Niektóre strony menu (np. Ogłoszenia, Regulaminy) mogą zawierać dodatkowe dokumenty. Są one zapisane w formacie *.pdf. Dokumenty te otworzyć można, wybierając kursorem link i naciskając lewym klawiszem myszy (nastąpi ich samoistne otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej).
 4. Rejestr zmian:
  Wszelkie zmiany na stronie BIP odnotowywane są w zakładce Historia zmian.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 29.09.2014: Krystyna Czubiak]
[Udostępnienie informacji 30.09.2014: D.Ziemińska]

Otwórz menu Zamknij menu Powrót na górę