Godło

Nabór kandydatów

INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA


Data: 2019-11-26

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA
W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 13 W KATOWICACH

  1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 13 w Katowicach

  2. Stanowisko urzędnicze: samodzielny referent

  3. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została Pani Katarzyna Suszlik, zamieszkała w Katowicach.

  4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:
    Pani Katarzyna Suszlik w ocenie komisji do spraw naboru spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu Nr 1/2019 z dnia 13.11.2019r. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku.


Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 13 w Katowicach
Krystyna Czubiak[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 26.11.2019: Krystyna Czubiak]
[Udostępnienie informacji 01.12.2019: K. Rola]

Otwórz menu Zamknij menu Powrót na górę