Godło

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. FRYDERYKA CHOPINA
W KATOWICACH

pobierz

Regulamin
(dokument PDF)

pobierz

Wnioski o dofinansowanie poszczególnych form pomocy:
(dokumenty spakowane w programie WinRAR)


  • Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego - Działalność kulturalno - oświatowa i sportowo - rekreacyjna
  • Oświadczenie o dochodach za okres/rok
  • Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
  • Wniosek o przyznanie dofinansowania indywidualnego wypoczynku letniego dla dzieci pracowników
  • Wniosek o przyznanie dofinansowania indywidualnego wypoczynku urlopowego dla pracowników, emerytów/rencistów
  • Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży
  • Wniosek o przyznanie zapomogi losowej
  • Wniosek o przyznanie pomocy finansowej – zapomogi pieniężnej


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 29.09.2014: Krystyna Czubiak]
[Udostępnienie informacji 30.09.2014: D.Ziemińska]

Otwórz menu Zamknij menu Powrót na górę