Godło

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

 • Dyrektor ZSP nr 13: mgr Bożena Czarnynoga
 • Wicedyrektorzy ZSP nr 13:
  • mgr Krystyna Czubiak
  • mgr Mirosława Wnękowicz
  • mgr Beata Żurek
  • mgr Aleksandra Chrostek
  • mgr Aneta Jachimiec
 • Kompetencje dyrektora i wicedyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego określa Karta Nauczyciela
 • Inspektor Danych Osobowych: Agata Gabłońska
  • Telefon: (32) 606-13-23
  • E-mail: a.gablonska@cuw.katowice.pl, iod@jednostki.cuw.katowice.pl


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 16.09.2021: Bożena Czarnynoga]
[Udostępnienie informacji 16.09.2021: K.Rola]

Otwórz menu Zamknij menu Powrót na górę