Godło

Status prawny SP 51

  • Szkoła jest samodzielną jednostką prowadzoną przez Urząd Miasta Katowice
  • Organem nadzorującym Szkołę jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach
  • Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela
  • Szkoła jest własnością gminy Katowice, która dysponuje majątkiem szkoły
  • Majątek Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach za 2016 rok

Środki inwentarzowe
Środki trwałe
Zbiory biblioteczne

1.592.273,51 zł
43.353.506,11 zł
114.457,83 zł

Otwórz menu Zamknij menu Powrót na górę