Godło

Status prawny SP 51

  • Szkoła jest samodzielną jednostką prowadzoną przez Urząd Miasta Katowice
  • Organem nadzorującym Szkołę jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach
  • Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela
  • Szkoła jest własnością gminy Katowice, która dysponuje majątkiem szkoły


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 26.06.2019: Krystyna Czubiak]
[Udostępnienie informacji 28.06.2019: K.Rola]

Otwórz menu Zamknij menu Powrót na górę