strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

www.edukator.org.pl

DYREKCJA SZKOŁY

dyrektor szkoły: mgr KRYSTYNA CZUBIAK
     
wicedyrektor:  mgr BOŻENA CZARNYNOGA
     
wicedyrektor: mgr MIROSŁAWA WNĘKOWICZ

 

Dyrektor przyjmuje rodziców w każdy czwartek w godz. 14.00 - 16.00 i każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym