strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

 

STOŁÓWKA 2016/2017

OGŁOSZENIE – STOŁÓWKA SZKOLNA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Pracownicy stołówki szkolnej odpowiedzialni za zorganizowanie, przygotowanie i wydawanie posiłków pracują w godzinach: 7:00 -15:00.

W naszej drużynie działają następujące osoby odpowiedzialne za:

 

punktor

Planowanie posiłków, układanie jadłospisów, organizację zakupu towaru, rozliczenia  finansowe przychodów i rozchodów artykułów spożywczych, rozliczenia obrotu na koncie należności za posiłki.

Joanna Szulc st. intendent

 

punktor

Planowanie i kontrolowanie przebiegu pracy na kuchni, układanie jadłospisów, zarządzanie przyjętymi artykułami spożywczymi, nadzór nad przygotowywanymi potrawami, przygotowywanie i wydawanie posiłków.

Urszula Wasilewska główny kucharz

 

Niezbędną pomoc w przygotowywaniu posiłków zapewniają pozostali pracownicy, nazywani „prawą ręką kucharza”:

 

Kądziela Dariusz

zastępca głównego kucharza

oraz

Igła Mirosława

Świątkowska Ewa