strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

www.edukator.org.pl

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

LEKCJE, DZWONKI

SEKRETARIAT
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

LEKCJE, DZWONKI

 

1

800

845

2

855

940

3

950

1035

4

1045

1130

5

1140

1225 obiad

6

1245

1330 obiad

7

1345

1430

8

1440

1525

 

Podstawowy zakres czynności
związanych z obsługą sekretariatu

Załatwianie wszystkich spraw związanych z pracą sekretariatu,
a w szczególności:

Kancelaria ogólna

1. Prowadzenie zasobów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją i jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

2. Dokonywanie odbioru, rejestracji i rozdziału korespondencji przychodzącej.

3. Przygotowanie, wysyłanie i rejestracja korespondencji wychodzącej.

4. Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych, druków ścisłego
zarachowania i innych dokumentów.

5. Przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji.

6. Prowadzenie teczek osobowych pracowników szkoły.

7. Opracowywanie sprawozdań GUS w zakresie zatrudnienia.

8. Sporządzanie danych wyjściowych do list płac wszystkich pracowników szkoły.

9. Udział w projektowaniu budżetu szkoły.

10. Zamawianie druków szkolnych.

11. Przyjmowanie telefonogramów i przekazywanie ich treści wg ustalonego
grafiku

 

Sprawy uczniowskie

1. Opracowywanie sprawozdań GUS dot. spraw uczniowskich.

2. Wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich i prowadzenie ich
ewidencji.

3. Prowadzenie ksiąg uczniów i dzieci.

4. Prowadzenie rejestru przyjęć do klasy I.

5. Załatwienie spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i przejściem
uczniów do innej szkoły.

6. Prowadzenie innej dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno –
wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz
dyspozycjami dyrektora i władz nadrzędnych.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

ZDARZENIA - CZYNNOŚCI TERMINY
organizacja roku szkolnego
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016
Ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2017
Koniec I półrocza 13 stycznia 2017
Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017
Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2017
Ferie letnie 24 czerwca 2017
- 31 sierpnia 2017
   
Proponowane dni wolne
od zajęć dydaktycznych
31 października 2016 (poniedziałek)
2 maja 2017
(wtorek)
16 czerwca 2017
 (piątek)
 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Wywiadówki ogólnoszkolne

20, 21 września 2016

22, 23 listopada 2016

11, 12 stycznia 2017

28, 29 marca 2017

20, 21 czerwca 2017
 

indywidualne konsultacje
dla rodziców
czwartki (1700 - 1800)

27 października 2016

08 grudnia 2016

23 lutego 2017

27 kwietnia 2017

18 maja 2017

Posiedzenia Rady Rodziców

 
26 września 2016
21 listopada 2016
10 stycznia 2017
27 marca 2017
19 czerwca 2017