strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

www.edukator.org.pl

 

Pobierz bezpłatny program PIT
PROJEKT 2014!

Przekaż 1% podatku
swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła",
www.ps.org.pl

 

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców reprezentuje interesy wszystkich Państwa jako Rodziców, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Działania Rady mają na celu wsparcie rozwoju dzieci i ich pasji, poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa.

 Wspieramy różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Gromadzimy fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców, organizowanych Akcji 1%, zbiórki kasztanów,  kiermaszy i darowizn. Wszystkie pozyskane środki,  przeznaczone są wyłącznie na potrzeby uczniów-naszych dzieci. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele! Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców i nauczycieli do kierowania do nas wszelkich pomysłów, uwag oraz inicjatyw, w które Rada mogłaby się zaangażować. Wierzymy, że razem uda nam się zdziałać więcej!

Można się z nami kontaktować pisząc na adres e - mail  maria.rys@op.pl, przez przedstawicieli klasowych, a także bezpośrednio na zebraniach.  Najważniejsze informacje  znajdują się na stronie internetowej  www.rr51.giszowiec.pl.

przew. RR p. Maria Ryś

 

Nr konta Rady Rodziców przy SP 51 w Katowicach

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina ul. Przyjazna 7a, 40-467 Katowice.

Wpłaty na komitet rodzicielski dokonujemy u skarbników w klasie lub  przelewem bankowym ING Bank Śląski.

Nr konta: 53 1050 1214 1000 0090 7057 9249

 

  PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW 2016/2017

 

  Przewodnicząca p. Maria Ryś
Zastępca p. Łukasz Makowski
  Sekretarz p. Lucyna Kapica
Skarbnik p. Katarzyna Koźmińska
Członkowie p. Katarzyna Kantor
p. Agnieszka Rutkowska-Czmok
p. Justyna Grzybek
p. Rafał Laska

 

KOMISJA  REWIZYJNA

 

  p. Wojciech Gołaszewski
p. Anna Seweryn
p. Grzegorz Habas

 

   Rada Rodziców, oraz Prezydium Rady Rodziców pełni swoje funkcje SPOŁECZNIE, nie pobierając żadnego wynagrodzenia !!!

 

KOMUNIKATY RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW FINANSUJE

1. Nagrody książkowe i rzeczowe na zakończenie roku szkolnego.

2. Nagrody dla laureatów konkursów.

3. Materiały i pomoce do realizacji projektów, konkursów, zawodów itp.

4. Materiały dla samorządu uczniowskiego i pomoce świetlic szkolnych, biblioteki, gabinetu pedagoga i psychologa.

5. Współfinansowanie imprez szkolnych: m.in. Święto Szkoły, Paraolimpiada, Dzień Dziecka, Piknik dla przedszkolaków.