strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

 

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI  SP 51 
W  ROKU  SZKOLNYM 2016/2017

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS STARSZYCH

W roku szkolnym  2016/2017 Samorząd Uczniowski Klas Starszych zrzesza  przedstawicieli Samorządów Klasowych z klas IV - VI. Zadaniem samorządu jest włączanie uczniów do zadań Planu Pracy SU oraz podejmowanie  inicjatyw wypływających z ich potrzeb.

 

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego Klas Starszych

 w roku szkolnym  2016/2017 są:


mgr Natalia Marzec

mgr Katarzyna Cyba – Lisowska

mgr Barbara Sośnierz

 

Skład samorządu szkolnego w roku szk. 2016/2017


 
PrzewodniczącaKamila Fąfera, kl. 6d

  ZastępcaBartosz Cichocki, kl. 6b

  ProtokolanciJulia Huczek, kl.6b, Natalia Fros, kl. 5e, Wiktoria Gajos, kl.5c,
      Kamila Fąfera kl. 6d

  Sekcja gazetkowa: 

      Bartosz Cichocki, kl. 6b, Karolina Szkutnik, kl. 4c,
      Julia Blaut, kl. 4c, Michał Szydło, kl. 6a, Zuzanna Wrzesińska, kl. 5b,
      Paulina Prętkiewicz, kl. 5b, Maja Ksiondz, kl. 4d, Martyna Juzek, kl. 6e,
      Oliwia Piwowońska, kl. 6e, Oliwia Mazur, kl. 6e, Mateusz Goczok, kl. 6e.

  Odpowiedzialni za "szczęśliwy numerek": 

      Oliwia Gondzik, kl. 4f, Aleksander Wójcik, kl. 4f, Natalia Fros, kl. 5e

  Odpowiedzialni za radiowęzeł:  

      Julia Kaczmarek, kl. 5e, Natalia Fros, kl. 5e, Emilia Pańczuk, kl. 5a,
      Mateusz Wierzbinka, kl. 6e, Julia Huczek, kl. 6b, Julia Tokarz, kl. 5b,
      Agata Pieczara, kl. 5b, Julia Marcisz, kl. 6a, Amelia Lotusek, kl. 6a,
      Julia Grabowska, kl. 6d, Kamila Fąfera, kl. 6d

  Odpowiedzialna za wolontariat:  Alicja Drzewiecka, kl. 6e


 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS MŁODSZYCH

W roku szkolnym 2016/2017 Samorząd Uczniowski Klas Młodszych zrzesza  przedstawicieli Samorządów Klasowych z klas I (od II okresu), II i III. Stawia sobie za zadanie stopniowe włączanie się uczniów klas młodszych do zadań Planu Pracy SU oraz podejmowanie  inicjatyw wypływających z ich potrzeb.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego Klas Młodszych są mgr Beata Korejwo i mgr Magdalena Dobrowolska.

Spotkania SUKM odbywają się raz w miesiącu lub częściej w miarę pojawiających się potrzeb.

 

 W ramach SUKM działają grupy samorządowe w składzie:

Przewodnicząca:

Mateusz Chołuj, kl. 2h

Zastępca:

Kinga Ulrych, kl. 3b

Skarbnik:

Patrycja Podborny,  kl.3b

Protokolanci:

Anna Zielosko, kl. 3g

Igor Cichocki, kl. 2g

Maciej Czyżewski, kl. 2c

Sekcja gazetkowa:

Michalina Kopcik kl. 2c

Natalia Wójcik kl. 2a

Aleksandra Tomczyk kl. 2a

Maja Motyka kl. 2d

Wiktoria Biegun kl. 2

Maksymilian Gorajek kl. 2c

Redaktorzy "Juniorka":

Dorota Pinkawa kl. 2a

Milena Mroczka kl. 2e

Grzegorz Wydra kl. 2e

Oliwia Pająk kl. 2e

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDÓW  UCZNIOWSKICH
 KLAS MŁODSZYCH (SUKM) I STARSZYCH (SUKS)
NA ROK SZKOLNY 2016/2017


 Opracowała:  mgr Beata Korejwo