strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

 

PEDAGOG, PSYCHOLOG I LOGOPEDA SZKOLNY 2016/2017

Na terenie szkoły odbywają się zajęcia z psychologiem mgr Jackiem Śledziewskim, z pedagogiem szkolnym mgr Małgorzatą Grelą oraz zajęcia terapii logopedycznej prowadzone przez neurologopedę mgr Izabelę Janik
 


W ramach pracy psychologa i pedagoga prowadzone są:

 

zajęcia integracyjno-adaptacyjne,

zajęcia z profilaktyki uzależnień,

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z deficytami rozwojowymi,

zajęcia terapeutyczne (m.in. w Sali Doświadczania Świata,

konsultacje i doradztwo dla uczniów, rodziców, nauczycieli,

pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych

Gabinet pedagoga szkolnego  znajduje się w sali 144,
gabinet psychologa w sali 143.
 


W ramach pracy logopedy prowadzone są:

 

zajęcia indywidualne z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

badania mowy wśród  uczniów klas pierwszych,

zajęcia z całym zespołem klasowym (klasy pierwsze) w oparciu o program własny „Mów poprawnie”,

konsultacje z rodzicami, instruktaże logopedyczne.

Gabinet logopedyczny znajduje się w sali nr 24; wyposażony jest w różnorodne pomoce logopedyczne (np. gry dydaktyczne, programy komputerowe, instrumentarium logopedyczne).

 

Zapraszamy

 

mgr Małgorzata Grela

 mgr Izabela Janik

 mgr Jacek Śledziewski

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

LOGOPEDA Izabela Janik  informuje, że w bieżącym roku szkolnym pracuje z uczniami, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W miesiącu wrześniu i październiku zostaną przeprowadzone przesiewowe badania mowy wśród uczniów klas pierwszych. Rodzice otrzymają informację wówczas, gdy dziecko będzie musiało podjąć terapię logopedyczną.

Od listopada prowadzone będą zajęcia klasowe w poszczególnych oddziałach klas pierwszych w ramach szkolnej akcji „Mów poprawnie”.

Gabinet logopedy znajduje się w sali 24.

 

GODZINY PRACY 2016/2017

 

PEDAGOG
mgr Małgorzata Grela

PSYCHOLOG
mgr Jacek Śledziewski

LOGOPEDA
mgr Izabela Janik

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 15.00

10.00 – 15.00

12.30 –15.30

WTOREK

11.30 – 16.00

15.00 -16.00
 konsultacje dla rodziców

8.00 – 11.00

8.00 – 12.30

ŚRODA

8.00 – 15.00

10.00 –15.00

8.00 –10.30

CZWARTEK

8.00 –14.30

11.00 – 15.00

-------------

PIĄTEK

10.00 –15.00

14.00 – 17.00

15.00 -17.00
konsultacje dla rodziców

------------

 

AKTUALNOŚCI 2014/2015 - archiwum