strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

www.edukator.org.pl

NAUCZANIE ZINTEGROWANE
KLASY I - III

punktor Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej w klasie II g.
 

INTEGRACJA - zachęcamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej

 

Konkurs plastyczny "Bezpiecznie nad wodą"

W dniu 8 czerwca 2017 roku w grupie klas I-III odbył się szkolny konkurs plastyczny pod hasłem: „Bezpiecznie nad wodą"

W konkursie wzięło udział 15 reprezentantów z klas młodszych. Uczniowie malowali prace farbami plakatowymi, mieli za zadanie przedstawić bezpieczne zachowania oraz zagrożenia z jakimi mogą się spotkać podczas nadchodzących wakacji.

Prace konkursowe oceniła komisja składająca się z nauczycieli i reprezentacji uczniów szkoły. Wykonane prace okazały się różnorodne, zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym wraz z wystawą tematyczna "Bezpieczna woda".

WYNIKI KONKURSU

W GRUPIE KLAS I

1                          

Hania Walczak

1 B

2                          

Lena Pawusz

1 C

3                          

Sandra Stolecka

1 A

W GRUPIE KLAS II

1                       

Amelia Kuras

2 E

2                       

Wiktoria Rychlicka

2 A

3                       

Marta Czenczek

2 H

W GRUPIE KLAS III

1                       

Daria Ksiondz

3 C

2                       

Zuzanna Twardoch

3 B

3                       

Oliwia Urbaniak

3 A

A oto prace plastyczne wykonane przez uczniów:

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Opracowała: mgr Alina Frąckowiak

 

NIEZWYKŁY GOŚĆ Z HISZPANII

Dnia 17.05.2017r. gościliśmy w naszej szkole nauczycielkę z Hiszpanii, panią Nieves. Klasa 1 a integracyjna przygotowała dla gościa zajęcia otwarte na temat znaczenia wody dla ludzi, roślin i zwierząt. Pani Nieves okazała się bardzo sympatyczną osobą, z zainteresowaniem obserwowała działania uczniów i podziwiała ich prace plastyczne. Dzieci z serdecznością przyjęły miłego gościa i próbowały nawiązać kontakt rozmawiając w języku angielskim. Na koniec spotkania zrobiliśmy wspólne zdjęcie.

mgr Alina Frąckowiak

 

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W KLASIE INTEGRACYJNEJ

Dnia 22.05.2017r. mury naszej szkoły odwiedziły dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 59 wraz z wychowawczyniami. Mili goście uczestniczyli w zajęciach otwartych klasy 1a integracyjnej. Dzieci z przedszkola wraz ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami rozwiązywali zagadki o wiośnie, poznawali zwierzęta i rośliny żyjące na łące, wspólnie w grupach wykonali prace plastyczne, na których przedstawili: żabki, motyle, kwiaty i bociany. Na zakończenie spotkania dzieci wzajemnie obdarowały się  drobnymi upominkami.

Dla przedszkolaków wizyta w naszej szkole była zapewne przeżyciem, ponieważ niektóre dzieci  po raz pierwszy przekroczyły próg naszej szkoły. Spotkanie to miało na celu adaptację i integrację przedszkolaków ze szkołą, jako przyszłych uczniów klas pierwszych.

Dziękujemy Wam bardzo za wizytę.

Zapraszamy do naszej szkoły !

mgr Alina Frąckowiak

 

WYNIKI KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA KLAS I-III

"WIOSENNA ŁĄKA"- 2017

 Uczniowie klas I-III, kolejny raz uczestniczyli w eliminacjach do międzyszkolnego konkursu informatycznego pod hasłem "Wiosenna łąka".

Wykonując zadanie konkursowe wykazali się znajomością narzędzi programu graficznego MS Paint.

A oto wyniki rywalizacji na szczeblu szkoły:

 • I   miejsce: Matylda Wolny kl. 2b
 • II  miejsce: Natalia Dąbrowska kl. 2c
 • III miejsce: Maja Kiełek kl. 2c
 • Wyróżnienie: Mateusz Stodułka kl. 2c

Prace laureatów zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie międzyszkolnym.

Matylda Wolny - I miejsce Natalia Dąbrowska - II miejsce
Maja Kiełek - III miejsce Mateusz Stodułka - wyróżnienie

Gratulujemy laureatom i dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie.

mgr Alina Frąckowiak

 

Klasy integracyjne w Osikowej Dolinie

28 kwietnia 2017 r. klasy integracyjne 1a i 1b wybrały się na wycieczkę do "Osikowej Doliny" w Koziegłowach.

"Osikowa Dolina” to niezwykłe miejsce, słynie z polskiej tradycji ręcznego tworzenia przedmiotów z naturalnych wiórków drewna osikowego.
Dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych, w czasie których poznały technikę wytwarzania przedmiotów z naturalnych wiórków drewna osikowego. Pod czujnym okiem instruktorów własnoręcznie wykonały upominki dla najbliższych: serduszko i koszyczek.

Uczestnicy wycieczki mieli dodatkowo możliwość samodzielnego wypróbowania strugania wiórów z drzewa osikowego. Dzieci podziwiały wystawione wyroby: piękne kwiaty, kapelusze, maty, zabawki oraz lampy- wszystko wykonane z drewna osikowego. Na zakończenie posiliły się i ze smakiem zjadły upieczone kiełbaski.

Wycieczka wzbudziła dużo radości, a efekty pracy dały dzieciom wiele satysfakcji.


 

Opracowanie: mgr Alina Frąckowiak

 

WSPOMNIENIA Z AKCJI LATO W MIEŚCIE - 2016

W ramach akcji LATO W MIEŚCIE w dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2016 roku, na terenie SP 51 odbyły się dwa turnusy zajęć dla dzieci z naszej szkoły.

W akcji uczestniczyły cztery grupy dzieci z klas I-III, które zaangażowały się w różnorodne aktywności: zajęcia plastyczno- techniczne, sportowe, poznawcze, muzyczne, integracyjne i komputerowe. Efekty pracy uczestników zajęć były prezentowane w salach i na gazetkach szkolnych. Na zakończenie dzieci biorące udział w akcji otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

 

Zapraszamy od oglądania galerii zdjęć prezentującej efekty pracy dzieci.

 Zajęcia z dziećmi prowadziły nauczycielki SP 51:
mgr Maria Pawłowska, mgr Beata Korejwo i mgr Alina Frąckowiak.

 

IDEA INTEGRACJI

Integracja jako nowa forma edukacji, jest ciągle otwartym wyzwaniem dla nauczycieli, dzieci i ich rodziców. Musimy wszyscy pamiętać, że każda istota ludzka jest na swój sposób utalentowana i niepowtarzalna, a udziałem wszystkich jest to samo człowieczeństwo.

W naszej szkole od roku szkolnego 1997/1998 funkcjonują klasy integracyjne. Stworzono w nich warunki do nauczania i wychowania dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych  potrzebach edukacyjnych.

 

KLASY INTEGRACYJNE TO:

 • nauka wrażliwości i wzajemnej akceptacji,

 • uczenia się i współdziałania w grupie, a nie rywalizacji,

 • wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych,

 • kształcenie kreatywności,

 • wspomaganie i wdrażanie do samodzielności oraz prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu.

 

Kształcenie integracyjne wspomaga
wykwalifikowana kadra specjalistów:

 • nauczyciele wspomagający proces kształcenia specjalnego,

 • psycholog,

 • pedagog,

 • logopeda,

 • neurologopeda,

 • nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,

 • nauczyciel rewalidacji indywidualnej,

 • pielęgniarka szkolna.

 

Organizacja klasy integracyjnej:

 • Klasa liczy 15 - 20 uczniów ( w tym 3 – 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

 • W klasie pracuje 2 nauczycieli posiadających specjalistyczne przygotowanie.

 • Uczymy w oparciu o tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego jak pozostałe klasy.

 • Program nauczania jest wzbogacony o innowacje pedagogiczne.

 • Na lekcjach pracujemy metodami aktywnymi ( drama, burza mózgów, śnieżna kula).

 • Realizujemy programy:

- integrujące zespół klasowy,

- uczące akceptacji dla odmienności,

- przeciwdziałające agresji.

 • Realizujemy projekty edukacyjne.

 • Czynnie uczestniczymy w życiu szkoły oraz je współtworzymy.

 

INTEGRACJA

 • Uczy pozytywnego myślenia.

 • Daje poczucie bezpieczeństwa.

 • Uwzględnia właściwości temperamentu i wytrwałości w działaniu.

 • Nie dzieli uczniów na dobrych i złych.

 • Dostrzega w każdym dziecku nawet drobne zdolności i rozwija je.

 • Uczy przezwyciężać trudności, pomaga dzieciom w ich indywidualnych zmaganiach.

 • Stwarza warunki do twórczego myślenia.

 • Kieruje się sercem, a nie przepisami, jednocześnie zachowując dyscyplinę w konkretnych działaniach

 • zaplanowanych wspólnie.

 • Odwołuje się do drogi nabywania kompetencji, stylu myślenia i działania.

 • Blisko współpracuje z rodzicami, konsultuje z nimi programy nauczania.

 • Uwzględnia “miejsce” w rozwoju dziecka, czyli jak daleko jest ono względem wymagań edukacyjnych.

 • Kieruje się zasadą wiary w możliwości dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARCHIWUM