strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

www.edukator.org.pl

 

AKTUALNOŚCI 2014/2015

 

UWAGA!  
Akcja „MÓW POPRAWNIE” czerwiec 2015

W ramach szkolnej akcji „Mów poprawnie” w miesiącu czerwcu odbędą się spotkania z uczniami klas pierwszych prowadzone przez neurologopedę Izabelę Janik.

 

Przeprowadzone zajęcia będą miały na celu:

 • usprawnianie pracy mięśni motoryki narządów mowy,

 • doskonalenie funkcjonowania słuchu fonemowego,

 • doskonalenie artykulacji przy wykorzystaniu ćwiczeń fonacyjno-głosowych, dykcyjnych oraz  kinestezji artykulacyjnej.

 

 

LOGOPEDYCZNE EKO ZWIERZAKI

Uwaga, uwaga !

Nasze EKO ZWIERZAKI pojechały do Warszawy.

Prace przygotowali uczniowie z klasy If i IIc:

Zuzanna Król, Marta Stępniewska, Wiktoria Stalmach, Julia Bryś, Kacper Kamiński, Mateusz Głuc, Kamil Ciemięga, Tobiasz Potrawa, Jakub Szczerba

 

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ZDROWA WIKI”

PRZEPROWADZONEGO W RAMACH AKCJI

 „NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”

I MIEJSCE

SARA BARGIEŁA z klasy 2e

II MIEJSCE

SZYMON LIPKA z klasy 2f

III MIEJSCE

SANDRA SZEWCZYK z klasy 2d

WYRÓŻNIENIA:

ALICJA PAJĄK z klasy 2a

MONIKA KOTULSKA z klasy 2d

JULIA PAWLIK  z klasy 2a

 ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY

SERDECZNIE GRATULUJE!!!

 

 

SZNUPEK WITA UCZNIÓW!

Miejski Program Profilaktyczny
 „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka”

Organizatorzy Wydział Edukacji i Urzędu Miasta Katowice, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej i Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Rada Psychologów i Pedagogów Szkolnych oraz Straż Miejska w Katowicach ogłaszają konkurs dla zespołów klasowych szkół podstawowych.

 1. Dla klas I-III: wykonanie grupowej pracy plastycznej zawierającej promowane postawy zachowań uczniów i wizerunek Sznupka, temat: „BEZPIECZNA KLASA”

 2. Dla klas IV-VI: wykonanie gazety klasowej pod tytułem „SZNUPKOWA GAZETA”, która powinna być wytworem wspólnej pracy zespołu klasowego oraz zawierać treści dotyczące rozwiązywania konfliktów i budowania poprawnych relacji społecznych.

Dokładne informacje na temat techniki i formatu wykonania prac, terminu ich składania znajdują się u każdego wychowawcy klasy.

Serdecznie zapraszamy do etapu szkolnego, a zwycięzców (klasę) danej szkoły do etapu miejskiego (międzyszkolnego).

 

 

UWAGA!

 PEDAGOG SZKOLNY ZAPRASZA DO PEŁNIENIA

 ROLI „ASYSTENTA NAUCZYCIELA”

PODCZAS DYŻURÓW

NA PRZERWACH MIĘDZYLEKCYJNYCH

 

 

ZASADY ODPOWIEDZIALNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU
 I TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

CO ROBIĆ, ŻEBY NIE ZOSTAĆ OFIARĄ PRZEMOCY?

 • NALEŻY DBAĆ O PRYWATNOŚĆ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH,
 • NALEŻY ZAPEWNIĆ SWOIM PROFILOM S SIECI STATUS PRYWATNY,
 • TRZEBA CHRONIĆ SWOJE HASŁA I LOGINY,
 • NIE ZAMIESZCZAĆ W SIECI SWOICH ZDJĘĆ I FILMÓW,
 • NIE WYMIENIAĆ SIĘ Z KOLEGAMI TELEFONAMI KOMÓRKOWYMI. 

JAK KORZYSTAĆ Z INTERNETU I TELEFONU, ŻEBY NIE KRZYWDZIĆ INNYCH?

 • NALEŻY TRAKTOWAĆ INNYCH Z SZACUNKIEM (NIE WYZYWAĆ, NIE OBRAŻAĆ, NIE STRASZYĆ),
 • NIE ZAMIESZCZAĆ W INTERNECIE MATERIAŁÓW, KTÓRE MOGĄ KOGOŚ SKRZYWDZIĆ,
 • ZAWSZE PYTAĆ O ZGODĘ, JEŻELI CHCEMY KOMUŚ ZROBIĆ ZDJĘCIE LUB NAKRĘCIĆ FILM Z JEGO UDZIAŁEM,
 • NIE ROZSYŁAĆ ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO ZDJĘĆ, FILMÓW, TEKSTÓW, KTÓRE MOGĄ KOMUŚ SPRAWIĆ PRZYKROŚĆ.

CO ROBIĆ BĘDĄC OFIARĄ CYBERPRZEMOCY? 

 • NIE WOLNO ODPOWIADAĆ NA ZACZEPKI W SIECI,
 • DOMAGAĆ SIĘ SKASOWANIA FILMÓW I ZDJĘĆ NAGRANYCH WBREW NASZEJ WOLI,
 • NATYCHMIAST SZUKAĆ POMOCY U KOGOŚ DOROSŁEGO- NAUCZYCIELA, PEDAGOGA SZKOLNEGO, RODZICÓW,
 • ZACHOWAĆ DOWODY PRZEMOCY,
 • SZUKAĆ POMOCY W Helpline.org.pl

 

KONKURS PLASTYCZNY "ZDROWA WIKI"

UCZNIOWIE KLAS II

Zapraszamy uczniów klas II

do udziału w konkursie plastycznym

„Zdrowa Wiki”

 w ramach akcji

 „Nie pal przy mnie proszę”.

 Technika prac dowolna.

Prace należy składać u wychowawcy klasy

do dnia 27.03.2015r.

______________________________________________

W OKRESIE OD MARCA DO KWIETNIA ODBYWA SIĘ 

AKCJA PROFILAKTYCZNA dla klas drugich

POD PATRONATEM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

 „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

PRZEBIEG AKCJI:

·         ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM

·         ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS II

·         ZAJĘCIA Z  PSYCHOLOGIEM SZKOLNYM

·         PRZEPROWADZENIE SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Zdrowa Wiki”

 

LOGOPEDYCZNE EKO ZWIERZAKI

LOGOPEDA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

ZAINTERESOWANE OSOBY  PROSZĘ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO GABINETU LOGOPEDY, SALA 24

 

 

 

AKTUALNOŚCI 2013/2014

Komisja konkursowa poinformowała,  że uczniowie naszej szkoły zdobyli nagradzane miejsca w Miejskim Konkursie Profilaktycznym!

W kategorii klas I

         I MIEJSCE ZDOBYŁA KINGA SOBCZYŃSKA

ORAZ

III MIEJSCE ZDOBYŁ OLIWIER KOSTRZEWSKI

GRATULUJEMY!!!!

Informujemy że szkoła uzyskała CERTYFIKAT SZKOŁY LAUREATÓW

 

Działania pedagoga-psychologa-logopedy

NA TERENIE SZKOŁY ODBYŁY SIĘ ELIMINACJE

DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

 „BEZPIECZNE DZIECKO - PRZYJACIEL SZNUPKA”

DO KOLEJNEGO ETAPU JURY ZAKWALIFIKOWAŁO PRACE NASTĘPUJĄCYCH UCZNIÓW, SĄ TO:


1. W KATEGORII – DEKORACJA TORU JUBILEUSZOWEGO DLA SZNUPKA

 • KINGA SOBCZYŃSKA  Z KLASY IC

 • KAROL PRZEWOŹNY Z KLASY IF

 • KAMIL CIEMIĘGA Z KLASY IC

 • OLIWIER KOSTRZEWSKI IC

2. W KATEGORII – MEDAL SZNUPKA

 • AMELIA ŁAWICKA Z KLASY IIE

 • JULIA TOKARZ Z KLASY  IIB

 • TOMASZ GRIEGER Z KLASY II B

3. W KATEGORII ZAPROSZENIA NA URODZINY SZNUPKA

 • KACPER WALASEK Z KLASY IIIA

 • KAMIL ŁOJEK Z KLASY  IIIA

4. W KATEGORII PROJEKT PLAKATU PROMUJĄCEGO PROGRAM "BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA” DLA UCZNIÓW IV-V

 • MAGDALENA GRZELA Z KLASY IV D

 • PATRYK POLESZ Z KLASY IVA

 • MICHAŁ JURECKI Z KLASY IVC

W NASZEJ SZKOLE W OKRESIE OD MARCA DO CZERWCA

ODBYWAŁA SIĘ AKCJA PROFILAKTYCZNA dla klas drugich

POD PATRONATEM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”


W RAMACH AKCJI ODBYŁ SIĘ KONKURS PLASTYCZNY „ZDROWA WIKI”

Wyniki konkursu plastycznego   „Zdrowa Wiki“

I miejsce: Paulina Grel z klasy IId

II miejsce: Kinga Sołdaczuk z klasy IIb

III miejsce: Łukasz Szudyga z klasy IId

              Kuba Bojanów z klasy IId

               Max Zieliński z klasy IIb

Wyróżnienia:

ENGLISZ HANNA  KLASA IID

EMILIA PAŃCZUK KLASA IIA

MATYLDA KOPERCZAK ORAZ SYLWESTER  ŚCIORA Z KLASY IIA

WIKTORIA KUBAN ORAZ ALEKS PUTO Z KLASY IIA

MAJA FUJAWA KLASA  IID

ŁUKASZ SZUDYGA KLASA IID

PATRYK KOLAK KLASA IID

JAGODA SZMIGIEL KLASA IID

BARTŁOMIEJ  BIEGUN KLASA IID

SZYMON JAKUBCZAK KLASA IID

WERONIKA GALEMBA ORAZ KSAWERY ZIĘBA Z KLASY IIA

MATEUSZ ZAPRZELSKI  KLASA IIA

EWELINA HABAS KLASA IIB

KACPER BEM KLASA IID

ALICJA  Van der LINDE KLASA IID

MAJA MICHALAK  KLASA IID

KAMIL WITKOWSKI KLASA IIB