strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

 

DOKUMENTY SZKOŁY

 

DOKUMENTY PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

STATUT SZKOŁY - nowelizacja 31.08.2016

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU SZKOŁY na lata szkolne 2013 - 2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2015 - 2018

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 2016 - 2017

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA - SWiSOW

PROCEDURA DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH

 

INNE DOKUMENTY